ค่าขนส่ง

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน Online Store มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดส่งสินค้าเป็นหลัก

นายเสื้อยืด - เลือกที่จะใช้บริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา เนื่องจากการจำหน่ายสินค้ารูปแบบค้าปลีกในราคาค้าส่งนั้น ทำให้เราไม่สามารถรับภาระค่าขนส่งสินค้าได้ ดังนั้นทางร้านมีความจำเป็นที่ต้องคิดค่าขนส่งสินค้าตามค่าบรรจุภัณฑ์และค่าบริการจากบริษัทขนส่ง ซึ่งค่าบริการนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดค่าขนส่งตามน้ำหนักและแบ่งเป็นพื้นที่ดังตารางด่อไปนี้ (ค่าขนส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้บริการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง จำนวนเสื้อกรุงเทพและปริมณฑล 
น้ำหนักสินค้าบรรจุภัณฑ์ประมาณ (ตัว)ค่าขนส่ง (บาท)ระยะเวลา (วัน)
ไม่เกิน 0.5 กก.ซองพลาสติก2401 - 2
ไม่เกิน 1 กก.ซองพลาสติก4451 - 2
ไม่เกิน 3 กก.ซองพลาสติก12851 - 2
ไม่เกิน 5 กก.ซองพลาสติก201101 - 2
ไม่เกิน 10 กก.กล่องกระดาษ401701 - 2
ไม่เกิน 12 กก.กล่องกระดาษ482151 - 2
ไม่เกิน 15 กก.กล่องกระดาษ602651 - 2
ไม่เกิน 20 กก.กล่องกระดาษ802901 - 2
ไม่เกิน 25 กก.กล่อง / กระสอบ1004351 - 2
ไม่เกิน 30 กก.กล่อง / กระสอบ1204601 - 2
ไม่เกิน 35 กก.กล่อง / กระสอบ1405551 - 2
ไม่เกิน 40 กก.กล่อง / กระสอบ1605801 - 2
ไม่เกิน 45 กก.กล่อง / กระสอบ1806751 - 2
ไม่เกิน 50 กก.กล่อง / กระสอบ2007001 - 2

ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด (ไม่รวมพื้นที่ห่างไกล)

ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ต่างจังหวัด (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง จำนวนเสื้อต่างจังหวัด 
น้ำหนักสินค้าบรรจุภัณฑ์ประมาณ (ตัว)ค่าขนส่ง (บาท)ระยะเวลา (วัน)
ไม่เกิน 0.5 กก.ซองพลาสติก2752 - 4
ไม่เกิน 1 กก.ซองพลาสติก4802 - 4
ไม่เกิน 3 กก.ซองพลาสติก121102 - 4
ไม่เกิน 5 กก.ซองพลาสติก201352 - 4
ไม่เกิน 10 กก.กล่องกระดาษ401852 - 4
ไม่เกิน 12 กก.กล่องกระดาษ482302 - 4
ไม่เกิน 15 กก.กล่องกระดาษ602852 - 4
ไม่เกิน 20 กก.กล่องกระดาษ803202 - 4
ไม่เกิน 25 กก.กล่อง / กระสอบ1004702 - 4
ไม่เกิน 30 กก.กล่อง / กระสอบ1205052 - 4
ไม่เกิน 35 กก.กล่อง / กระสอบ1406052 - 4
ไม่เกิน 40 กก.กล่อง / กระสอบ1606402 - 4
ไม่เกิน 45 กก.กล่อง / กระสอบ1807402 - 4
ไม่เกิน 50 กก.กล่อง / กระสอบ2007752 - 4

ประมาณค่าขนส่งในพื้นที่ห่างไกล (มีดังนี้)

รหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ห่างไกล (update : 20171101)
รหัสไปรษณีย์เพิ่มวันขนส่งอีก 1 วันรหัสไปรษณีย์เพิ่มวันขนส่งอีก 2 วัน
23170ต.เกาะช้าง, อ.เกาะช้าง, จ.ตราด50250ต.สะเมิงใต้, อ.สะเมิง, จ.เชียงใหม่
50240ต.บ้านแปะ, อ.จอมทอง, จ.เชียงใหม่50350ต.เมืองแหง, อ.เวียงแหง, จ.เชียงใหม่
50260ต.ดอยเต่า, อ.ดอยเต่า, จ.เชียงใหม่52180ต.แม่พริก, อ.แม่พริก, จ.ลำปาง
50270ต.ช่างเคิ่ง, อ.แม่แจ่ม, จ.เชียงใหม่55220ต.บ่อเกลือเหนือ, อ.บ่อเกลือ, จ.น่าน
50310ต.อมก๋อย, อ.อมก๋อย, จ.เชียงใหม่57180ต.แม่สรวย, อ.แม่สรวย, จ.เชียงราย
51160ต.ทุ่งหัวช้าง, อ.ทุ่งหัวช้าง, จ.ลำพูน57310ต.ม่วงยาย, อ.เวียงแก่น, จ.เชียงราย
52160ต.ล้อมแรด, อ.เถิน, จ.ลำปาง58120ต.แม่ลาน้อย, อ.แม่ลาน้อย, จ.แม่ฮ่องสอน
56160ต.เชียงม่วน, อ.เชียงม่วน, จ.พะเยา58140ต.ขุนยวม, อ.ขุนยวม, จ.แม่ฮ่องสอน
57170ต.สันสลี, อ.เวียงป่าเป้า, จ.เชียงราย58150ต.สบป่อง, อ.ปางมะผ้า, จ.แม่ฮ่องสอน
57260ต.เวียงกาหลง, อ.เวียงป่าเป้า, จ.เชียงราย63170ต.อุ้มผาง, อ.อุ้มผาง, จ.ตาก
57340ต.ต้า, อ.ขุนตาล, จ.เชียงราย67260ต.น้ำหนาว, อ.น้ำหนาว, จ.เพชรบูรณ์
58000ต.จองคำ, อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, จ.แม่ฮ่องสอน71180ต.ท่าขนุน, อ.ทองผาภูมิ, จ.กาญจนบุรี
58110ต.บ้านกาศ, อ.แม่สะเรียง, จ.แม่ฮ่องสอน71240ต.หนองลู, อ.สังขละบุรี, จ.กาญจนบุรี
58130ต.บ้านจันทร์, อ.กัลยาณิวัฒนา, จ.เชียงใหม่82160ต.เกาะยาวน้อย, อ.เกาะยาว, จ.พังงา
81150ต.เกาะลันตาใหญ่, อ.เกาะลันตา, จ.กระบี่84280ต.เกาะพะงัน, อ.เกาะพะงัน, จ.สุราษฎร์ธานี
95130ต.บันนังสตา, อ.บันนังสตา, จ.ยะลา84360ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
95150ต.ธารโต, อ.ธารโต, จ.ยะลา96150ต.รือเสาะ, อ.รือเสาะ, จ.นราธิวาส
95160ต.ลิดล, อ.เมืองยะลา, จ.ยะลา96160ต.แว้ง, อ.แว้ง, จ.นราธิวาส
95170ต.แม่หวาด, อ.ธารโต, จ.ยะลา96190ต.มาโมง, อ.สุคิริน, จ.นราธิวาส
96110ต.เจ๊ะเห, อ.ตากใบ, จ.นราธิวาส96210ต.ซากอ, อ.ศรีสาคร, จ.นราธิวาส
96120ต.สุไหงโก-ลก, อ.สุไหงโกลก, จ.นราธิวาส
96130ต.ตันหยงมัส, อ.ระแงะ, จ.นราธิวาส
96140ต.ปะลุรู, อ.สุไหงปาดี, จ.นราธิวาส
96220ต.บองอ, อ.ระแงะ, จ.นราธิวาส
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกล (update : 20180201)
ประมาณการค่าขนส่ง จำนวนเสื้อพื้นที่ห่างไกล 
น้ำหนักสินค้าบรรจุภัณฑ์ประมาณ (ตัว)ค่าขนส่ง (บาท)ระยะเวลา (วัน)
ไม่เกิน 0.5 กก.ซองพลาสติก21254 - 5
ไม่เกิน 1 กก.ซองพลาสติก41304 - 5
ไม่เกิน 3 กก.ซองพลาสติก121604 - 5
ไม่เกิน 5 กก.ซองพลาสติก201854 - 5
ไม่เกิน 10 กก.กล่องกระดาษ402354 - 5
ไม่เกิน 12 กก.กล่องกระดาษ482804 - 5
ไม่เกิน 15 กก.กล่องกระดาษ603354 - 5
ไม่เกิน 20 กก.กล่องกระดาษ804204 - 5
ไม่เกิน 25 กก.กล่อง / กระสอบ1005704 - 5
ไม่เกิน 30 กก.กล่อง / กระสอบ1206554 - 5
ไม่เกิน 35 กก.กล่อง / กระสอบ1407554 - 5
ไม่เกิน 40 กก.กล่อง / กระสอบ1608404 - 5
ไม่เกิน 45 กก.กล่อง / กระสอบ1809404 - 5
ไม่เกิน 50 กก.กล่อง / กระสอบ20010254 - 5

Image By ninetshirt.com

0